Address : No. 12-2, Lane 2, Lienfu St. , Luzhu Shiang, Taoyuan County , Taiwan 338, ROC
Telephone : +886-3-212-9189 Fax : +886-3-212-1785
E-Mail : sales@chou-wei.com